Maneviyat ve manevi bilgilerin herhangi bir kültür veya din ile ilişkisi yoktur. Çünkü bu bilgiler tüm dinlerden ve kültürlerden önce, evrenin varoluşuyla birlikte gelen kadim bilgilerdir.

        Manevi bilgiler hemen hemen tüm dinlerde ve toplumlarda kullanılmaktadır.

        Manevi bilgilerin belli bir dini, dili, sınırı ve kalıbı yoktur. Her din ve toplum kendi inanç sistemine göre ve kendi kültür yapısına göre bu bilgilerden yararlanmaya çalışmıştır.

        Çünkü insanlar başlarına gelen iyi veya kötü bir şeyi değiştirmek, ulaşmak istediği umutlara ulaşmak için, çeşitli başka ilimlere başvurma ihtiyacı hissetmiştir. Işte insanların bu içinde bulunan arayış onları manevi bilgileri keşfetmeye sürüklemiştir.

        Gündelik hayatta en düşük gelir seviyesine sahip insanlar dan tutun, en yüksek gelir seviyesine sahip insanlara kadar herkes manevi bilgilerle ilgilenmiştir.

İslam dini öncesi paganizm, animizm ve şamanizm de insanları tedavi etme amacıyla bir çok manevi yöntem kullanılmıştır. Hatta tıbbi bilgilerin yetersiz kaldığı dönemlerde sara ve epilepsi hastaları bile tedavi edilmiştir.

         İslam dinini kabul edenler, daha önceki dini inanç sistemlerindeki kültürlerini, geleneklerini ve tedavi yöntemlerini de beraberlerinde yeni dine getirmişlerdir.

             İşte bu şekilde dinler arasındaki kültür ve gelenekler  iç içe geçmiştir. Bundan dolayı manevi bilgiler alanında bir çok yöntem türeyerek farklı şekillere bürünmüştür.     

***

İLETİŞİM İÇİN: manevibilge@gmail.com

” hakkında 1 yorum

Yorumlar kapalı.